Landstede Groep

Profielen

Je staat straks voor de keuze om een profiel en een route te kiezen waar jij jouw talent verder in kunt ontwikkelen. Bekijk de video waarin de profielen en routes nader worden toegelicht.

Profielen en routes

Hieronder vind je de verschillende profielen die we hebben. Per profiel is er ook een filmpje. Binnen het profiel kun je een route kiezen en vind je informatie over de beroepen je kunt uitoefenen.

     Profiel Bouw, Wonen en Interieur (BWI) 

     Profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

     Profiel Mobiliteit en Transport (MET)

     Profiel Zorg & Welzijn (Z&W)

     Profiel Dienstverlening & Producten (D&P)

     Profiel Economie & Ondernemen (E&O)

 

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle